Plesmanlaan - verwijderen Shell tankstation (2022-298)

Gemeente Leiden is samen met de aannemer Boskalis bezig met de voorbereidingen van het deelproject Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord.

In de nieuwe situatie, als de kruising Plesmanlaan – Vondellaan – Darwinweg is vernieuwd, komt het Shell tankstation aan de Plesmanlaan niet meer terug. Het terrein van het tankstation is ook nodig tijdens voorbereidende werkzaamheden en de bouw van de nieuwe kruising. Daarom wordt het tankstation vooruitlopend op de bouw van het kruispunt verwijderd.

Verwijdering tankstation

Begin januari 2023 wordt gestart met het verwijderen van het tankstation. De gebouwen en bijbehorende installaties worden verwijderd. Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk om met de auto vanaf het Vossiusplein via het tankstation naar de Plesmanlaan te rijden. Ook is het terrein van het tankstation niet meer te bereiken vanaf de Plesmanlaan.

Het fietspad langs het tankstation blijft in gebruik en blijft met de fiets bereikbaar vanaf het Vossiusplein.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Mail dan naar leidsering@leiden.nl of bel met de omgevingsmanager Edwin Baars (06-24546412). Meer informatie over het project Plesmanlaan vindt u op www.leiden.nl/plesmanlaan.

Met vriendelijke groet,

Edwin Baars

Omgevingsmanager Plesmanlaan