Plesmanlaan - vervangen bewegwijzering (2020-116)

In Leiden worden de bewegwijzeringsborden voor auto- en fietsverkeer vernieuwd. U ontving op 14 november een brief met het kenmerk 2020-338 over het vervangen van bewegwijzering bij u in de buurt. Vanwege omstandigheden zijn de werkzaamheden toen afgelast. Binnenkort wordt de bewegwijzering alsnog vervangen. In deze brief vindt u meer informatie.

Werkzaamheden in de nacht

Om het autoverkeer zo min mogelijk te hinderen voert aannemer Van Rens mobiliteit de werkzaamheden tussen 20.00 uur ’s avonds en 5.00 uur ’s nachts uit. Er is soms ook graafwerk met machines nodig, dit kan voor enige geluidsoverlast zorgen.

Waar en wanneer

In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 maart wordt gewerkt op de Plesmanlaan, bij de kruising met de Darwinweg. Omdat de aannemer die nacht op meerdere locaties werkt, is het precieze tijdstip nog niet bekend. De werkzaamheden duren maximaal vier uur per locatie.

Planning kan wijzigen

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering vertraging oplopen of in delen worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden dan in de meeste gevallen binnen twee weken afgerond. We sturen u daarover geen nieuwe brief.

Mochten we op een later moment nog een keer bij u in de buurt moeten werken, kunt u opnieuw een brief van ons verwachten.

Bereikbaarheid

Auto- en fietsverkeer wordt langs de werkzaamheden geleid, waar nodig met behulp van  verkeersregelaars. Hulpdiensten zijn op de hoogte en krijgen snelle doorgang.

Vragen of opmerkingen?

Aannemer Van Rens voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Leiden. Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de toezichthouder van de aannemer: Thijs Dullemond, 06 46 10 13 68.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Désirée Spies

Projectmanager