Plesmanlaan - stand van zaken ombouw naar woningen (2020-328)

Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van de ontwikkeling van de Plesmanlaan 100.
Het initiatief van ontwikkelaar Urban Interest voor de Plesmanlaan 100 gaat uit van het omvormen van het bestaande kantoorgebouw naar woonappartementen.

Wat vooraf ging

De gemeente en Urban Interest hebben in 2018 een intentieovereenkomst gesloten over de omvorming van het bestaande kantoorgebouw. Het eerste plan daarvoor bevatte een woontoren. Tijdens een inloopbijeenkomst van februari 2019 konden omwonenden reageren op de plannen. De reacties hebben mede geleid tot een wijziging van de plannen.

Voortgang

Het afgelopen jaar heeft het initiatief van Urban Interest niet de snelheid gehad die we vooraf hadden beoogd. Inmiddels heeft Urban Interest een aangepast ontwerp gemaakt, met minder woningen en zonder woontoren. Wel worden er aan de zijde van de Plesmanlaan op het bestaande gebouw enkele lagen toegevoegd, zulks conform het ontwerp en de wens van Urban Interest.

Bestemmingsplan

Ook is uitgezocht of voor de wijziging van de kantoorfunctie naar een woonfunctie een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. Hoewel dit juridisch niet nodig is, is het wel de gewenste route. Volgens de vastgestelde werkwijze binnen de gemeente Leiden is het dan vereist om, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, eerst een Nota van Uitgangspunten op te stellen. De gemeenteraad neemt een besluit over deze nota en legt daarmee de kaders vast waaraan het ontwerp en aanverwante zaken (verkeersafwikkeling, duurzaamheid etc.) moeten voldoen.

Participatie

Mede op basis van reacties op het eerste plan van Urban Interest en gesprekken met vertegenwoordiging van de wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 is het plan aangepast. De gemeente en Urban Interest zijn nog in gesprek over de exacte invulling van het woningbouwprogramma. Naar verwachting kan Urban Interest in het najaar de plannen tijdens een - waarschijnlijk digitale - bijeenkomst in het najaar presenteren aan de omwonenden.
De gemeente organiseert binnenkort nog een gesprek tussen de gemeente, Urban Interest en de wijkwerkgroep Plesmanlaan 100.

Proces

Het streven is dat dit nog voor het einde van dit jaar de Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld door het college van b en w. Na vaststelling vindt publicatie plaats in de Stadskrant (rubriek Gemeenteberichten). Iedereen die dat wenst, kan dan een inspraakreactie geven. Na verwerking van de inspraakreacties legt het college de Nota van Uitgangspunten voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan Kees Holland: k.holland@leiden.nl, of telefonisch: (071) 516 5460.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk

Projectmanager