Plein Heintje Davidsweg - definitief ontwerp (2021-144)

Via doemee.leiden.nl heeft u uw wensen en ideeën voor het plein aan de Heintje Davidsweg kunnen inbrengen. De gemeente wil het versteende plein vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u meer over het definitieve ontwerp, en over de planning van de uitvoering.

Ontwerp

Het plein aan de Heintje Davidsweg krijgt in het najaar een andere uitstraling. De ideeën hierover konden u en de andere bewoners uit de buurt inbrengen via doemee.leiden.nl. In totaal hebben we 25 reacties ontvangen. Op basis van uw input, van de andere bewoners en de gemeente is het ontwerp aangepast. U vindt het definitieve ontwerp op de achterkant van deze brief.

Planning

We willen in het najaar het plein aanpassen, omdat dan weer het nieuwe plantseizoen begint.
U krijgt een brief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Uw reactie

Als u meer wilt weten of graag mee wilt werken aan dit initiatief, dan kunt u een e-mail te sturen naar aandeslag@leiden.nl onder vermelding van plein Heintje Davidsweg.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, t.a.v. de heer N. Edelenbosch (projectleider) tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact

Met vriendelijke groet,

Wanita Mahesh
Wijkbeheerder Stevenshof
Gemeente Leiden