Plaatsing duikelrek Camilo Torresplein (2021-103)

Op donderdag 29 april 2021 plaatsen wij een extra speeltoestel aan het Camilo Torresplein. We zetten dan een duikelrekje neer naast de schommel die daar al staat. Ook brengen we een valondergrond aan.

We doen dit om de kinderen uit de buurt meer speelmogelijkheden te bieden.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. 06 54 37 47 73 of via m.de.mooij@leiden.nl.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk

Projectcoördinator Water en Spelen

Cluster Beheer