Plaatsing Arthur van Schendelbrug en afsluiting toegangsweg

Vanaf maandag 12 november start de gemeente met de aanleg van de Arthur van Schendel-brug op de plek waar nu de dam ligt. Ook wordt de komende weken het straatwerk afgerond en worden dit najaar de bomen geplant.

Plaatsing Arthur van Schendelbrug en afsluiting toegangsweg

Op de plek waar de brug komt ligt nu nog een dam, die de afgelopen jaren als toegangsweg is gebruikt van en naar de bouwplaats.

Het verwijderen van de dam, de aanlevering van brugonderdelen, het bouwen van de brug, plaatsen van de brug en het uitharden van het beton duurt in totaal negen weken, namelijk van maandag 12 november 2018 tot en met 14 januari 2019.

De planning is dat u vanaf maandag 14 januari 2019 gebruik kan maken van de nieuwe brug. De voortgang van het werk is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeer

Tijdens de bouw van de brug is de toegang naar het Churchillpark via de Arthur van Schendelstraat afgesloten. U kunt de wijk in en uit via de Menno ter Braakstraat en de Martinus Nijhoffstraat.

Op de Boshuizerkade wordt tijdens de werkzaamheden een halve rijbaan afgezet. Wij realiseren ons dat dit mogelijk enige verkeersoverlast met zich meebrengt, hiervoor vragen we uw begrip.

Uw hele wijk is ingericht als 30 km zone.

Parkeren en afval

Voor het parkeren en de afvalinzameling hebben de werkzaamheden geen gevolgen, behalve voor de bewoners van de Arthur van Schendelstraat 1 t/m 17. Zij ontvangen hierover een aanvullende brief.

Bomenplant

We planten dit najaar nog zoveel mogelijk bomen in het Vasalisplantsoen en de Arthur van Schendelstraat. Zo komt uw woonomgeving er steeds groener uit te zien.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bart van der Kamp

Projectmanager Gemeente Leiden