Pieterswijk - kentekencamera's autoluwe binnenstad (2023-089)

Leiden werkt aan een ‘Autoluwe Binnenstad’. We willen de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de binnenstad vergroten. De afsluiting voor doorgaand verkeer van de Breestraat en de Langebrug hoort daar bij. We gaan deze afsluitingen handhaven met camera’s die kentekens registreren. Deze maand start de handhaving met de kentekencamera in de Breestraat en starten we de werkzaamheden voor de afsluiting van de Langebrug. In deze brief leest u hier meer over.

Breestraat

De Breestraat is al een aantal jaren gesloten voor doorgaand verkeer. Het bevoorraden van winkels is mogelijk binnen ‘venstertijden’. Toegang tot de Breestraat is ook mogelijk met een ontheffing. Op 17 april gaat de kentekencamera in de Breestraat aan. De regels blijven zoals u gewend bent, en de controle wordt met de camera uitgevoerd. Moet u buiten de venstertijden met een voertuig in de Breestraat zijn? Dan heeft u daarvoor een tijdelijke ontheffing nodig. Die kunt u via gemeente.leiden.nl/verkeersontheffing aanvragen.

Langebrug

We gaan ook de Langebrug afsluiten voor doorgaand verkeer, ter hoogte van de Schoolsteeg. Hiervoor passen we de inrichting van de bocht Langebrug-Pieterskerkgracht aan. De werkzaamheden hiervoor starten half april. (Dit is een maand later dan we eerder hadden gemeld). Op 8 mei, wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, gaat ook hier de kentekencamera aan. Dit wordt op straat duidelijk kenbaar gemaakt met bebording. Bewoners en ondernemers uit de Pieterswijk kunnen voor deze afsluiting maximaal twee ‘jaarontheffingen Langebrug’ aanvragen. Hierover ontving u eerder van ons een brief. Kijk op gemeente.leiden.nl/afsluiting-langebrug voor meer informatie.

Meer informatie

Meer algemene informatie over handhaving met kentekencamera’s staat op gemeente.leiden.nl/kentekencamera. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Anton den Engelse
Projectmanager, gemeente Leiden