Pieterswijk - Afsluiting Langebrug (2023-048)

Leiden werkt met maatregelen uit de Agenda Autoluwe Binnenstad aan een groene, leefbare en vitale binnenstad. Een van de maatregelen is het afsluiten van de Langebrug voor doorgaand verkeer. Dat doen we begin april 2023. In deze brief leest u meer over de afsluiting, het aanvragen van een ontheffing en werkzaamheden aan de bocht Langebrug-Pieterskerkgracht.

Waarom afsluiting?

De Langebrug is een smalle historische straat die niet geschikt is voor veel verkeer. De Langebrug wordt veel gebruikt als doorgaande route door de binnenstad. Met een afsluiting voor doorgaand verkeer bij de Schoolsteeg, willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de straat vergroten. We gaan handhaven met een camera die kentekens registreert. Zo kunnen we voor bewoners en ondernemers uit de Pieterswijk een uitzondering maken: zij mogen met een ontheffing bij de afsluiting doorrijden.

Ontheffing aanvragen

Voor uw adres kunt u maximaal twee ‘jaarontheffingen Langebrug’ aanvragen. Een ontheffing wordt gekoppeld aan het kenteken van uw voertuig. Staat het voertuig niet op uw naam, dan moet u aantonen (met bijvoorbeeld een leasecontract) dat u de ‘vaste bestuurder’ bent. Eén jaarontheffing kost € 27,91. Op de achterkant van deze brief vindt u de instructies voor het aanvragen van een ontheffing.

Bereikbaar zonder ontheffing

Zonder ontheffing blijven alle adressen in de Pieterswijk ook bereikbaar. U mag dan bij de Schoolsteeg niet doorrijden en u moet via de Pieterskerkgracht de wijk weer verlaten. We draaien daarvoor het éénrichtingsverkeer in de Nieuwsteeg om (zie de oranje pijl in de bijlage). Het noordelijk deel van het Rapenburg, de Papengracht of Houtstraat zijn bereikbaar via het Noordeinde.

Inrichting bocht Langebrug en Pieterskerkgracht

We passen de inrichting van de bocht Langebrug-Pieterskerkgracht aan, zodat duidelijk is dat de doorgaande route linksaf de Pieterskerkgracht op is. Hiervoor passen we de bestrating aan en maken we de bocht wat ruimer. (Op gemeente.leiden.nl/afsluiting-langebrug kunt u de ontwerptekening inzien). Deze werkzaamheden vinden plaats in maart 2023 en worden afgerond voor 6 april

Meer informatie

Op gemeente.leiden.nl/afsluiting-langebrug vindt u meer informatie. Over handhaving met kentekencamera’s staat meer informatie op gemeente.leiden.nl/kentekencamera. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Anton den Engelse

Projectmanager, gemeente Leiden

a.den.engelse@leiden.nl

Jaarontheffing Langebrug aanvragen

U kunt vanaf 6 maart 2023 een ‘Jaarontheffing Langebrug’ aanvragen.

Volg daarvoor deze stappen:

  1. Ga naar de website www.leiden.nl/e-loket
  2. Kies voor inloggen als particulier (met DigiD) of inloggen als bedrijf (met e-Herkenning)

     U krijgt nu een overzicht van ‘Beschikbare producten’.

  1. Klik achter ‘Ontheffingen’ op de knop ‘Aanvragen’. U krijgt een korte uitleg.
  2. Kies de rode knop ‘volgende stap’. Er verschijnt een overzicht van ontheffingen.
  3. Klik bij ‘product/productgroep’ op ‘Jaarontheffing Langebrug’.

U wordt nu stap voor stap door de aanvraag geleid. Klik steeds op ‘volgende stap’ om verder te gaan. In de laatste stap kunt u betalen via iDEAL. U ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag en de gegevens voor de ontheffing.

Wilt u de ontheffing later wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een andere auto heeft, log dan opnieuw in (stap 1 en 2) en klik op de knop ’wijzigen’ achter de ontheffing.