Pieterskerk - verlichten van de Pieterskerk (2019-357)

In juli ontving u een brief over het van buitenaf verlichten van de Pieterskerk. Deze brief (2019-195) kunt u vinden op www.leiden.nl/bewonersbrieven. Voor het buitenaf verlichten van de kerk wordt dinsdag 10 december een proefschijnavond georganiseerd. Via deze brief nodigen wij u hier graag voor uit.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens de proefschijnavond wordt samen met bewoners en belanghebbenden getest welke lichtkleur (warmte) en welke lichtsterkte het beste effect hebben. De verlichting op de avond is niet de definitieve manier van verlichten, maar geeft een idee over hoe de kerk het beste verlicht kan worden. We nodigen u graag uit op:

Datum:      dinsdag 10 december

Tijdstip:     18.30 - 20.30 uur

Locatie:     start westzijde Pieterskerk (pleinzijde)

U kunt uw voorkeur aangeven

Via een korte vragenlijst horen we tijdens de proefschijnavond graag van u welke lichtkleur en lichtsterkte uw voorkeur heeft.

Aan de hand van deze resultaten en van de adviezen van monumentendeskundigen van Erfgoed Leiden en omstreken en van de Welstands- en Monumentencommissie stelt de gemeente een lichtplan op. Daarin staat op welke wijze de Pieterskerk verlicht gaat worden.

Vergunningaanvraag

Voor het lichtplan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Vergunningaanvragen worden wekelijks gepubliceerd in de rubriek Gemeenteberichten van de gemeentelijke Stadskrant in het Leids Nieuwsblad, en op www.leiden.nl/publicaties/vergunningen. De Stadskrant is digitaal in te zien via www.leiden.nl/stadskrant.

Mocht de vergunning verleend worden, dan wordt die op de hierboven genoemde wijze gepubliceerd. Tegen een verleende vergunning kunt u bezwaar maken. Informatie hierover staat bij de publicatie aangegeven.

Meer informatie?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact en vul bij het onderwerp in Verlichting Pieterskerk.

Met vriendelijke groet,

Peter van Oosterhout

Projectleider verlichting Pieterskerk