Petronella Voûtepad - renovatie speelplek (2020-243)

Op 11 en 19 mei stuurden wij u een brief over de renovatie van de speelplek bij u in de buurt. Het gaat om de brieven met kenmerken 2020-181 en 2020-198, die terug te lezen zijn op www.leiden.nl/bewonersbrieven. Hierop hebben wij veel reacties ontvangen. In deze brief informeren wij over het resultaat van de inspraak.

Renoveren

Ondanks dat enkelen het verzoek hebben gedaan om de plek niet te renoveren, omdat de plek volgens hen nog voldoet, heeft de gemeente besloten dit wel te doen. De meeste toestellen zijn oud, waardoor de kans op onveilige situaties toeneemt, en daarom nodig aan vervanging toe. Al is dat niet direct te zien. Dit baseren wij o.a. op de hoeveelheid reparaties die wij per jaar doen aan een toestel. Wanneer dit er teveel worden, zijn de speeltoestellen aan vervanging toe.

Natuurlijke uitstraling

We willen graag de plek een natuurlijke uitstraling geven en daar passen de huidige speeltoestellen niet bij. De (onderdelen van) toestellen die nog goed zijn gaan we hergebruiken elders in de stad.

Resultaat inspraak

De voorkeuren van de meeste mensen gingen uit naar het plan van Griekspoor / Kompan. U kunt het plan zien op de achterzijde van de brief. Dit bedrijf gaan wij vragen om een definitief plan op te stellen. Hierin nemen wij uw reacties als volgt mee:

  • Er zijn veel zorgen over het poeltje. Dit poeltje halen we uit het plan. Een aangedragen alternatief met zand en een waterpomp gaan wij niet aanleggen. Het zand raakt te snel vervuild door ontlasting van huisdieren. Daarnaast is er een waterspeelplek niet ver van deze plek vandaan.
  • De bestrating binnen de speelplek wordt opgeknapt.
  • Er worden geen nieuwe zitgroepen gecreëerd. Wel worden er op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld ook naast de jeu-de-boulesbaan, losse bankjes geplaatst.
  • De heuvel met speeltoestel, aan de linkerkant, wordt aangepast zodat inkijk in de tuinen voorkomen wordt en het zicht vanuit de tuinen behouden blijft.
  • We gaan geen afscheiding plaatsen tussen de speelplek en het fietspad.

Planning

Tegen de tijd dat de uitvoering start, informeren wij u opnieuw over het definitieve plan en de datum van de uitvoering.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande
Projectcoördinator Groen en Spelen