Petronella Voûtepad - Renovatie speelplek (2020-198)

Op 11 mei stuurden wij u een brief over de renovatie van de speelplek bij u in de buurt. Het gaat om de brief met kenmerk 2020-181, die terug te lezen is op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Ontbreken jeu-de-boulesbaan

Drie bedrijven hebben een ontwerp gemaakt voor deze speelplek. Dit is al enige tijd geleden gebeurd. De jeu-de-boulesbaan was destijds nog niet aanwezig. Deze is daarom niet in de ontwerpen opgenomen. Toch willen wij u vragen om uw voorkeur door te geven. Daarbij kunnen uw (klein)kinderen en u het beste letten op de types speeltoestellen, eventuele toevoeging van groen en de algehele sfeer. Bij deze brief zijn voor de volledigheid de plannen nogmaals bijgevoegd.

Naast uw voorkeur kunt u ook uw aanvullingen of doorgeven, zoals bijvoorbeeld voor het terug laten komen van bestaande speeltoestellen of juist zaken die u liever niet wilt. In de verdere uitwerking van het plan kunnen deze dan worden beoordeeld en waar mogelijk worden verwerkt.

Reageren, vervolg

Aan de hand van uw reacties wordt een keuze gemaakt voor een aannemer. Deze werkt vervolgens het ontwerp verder uit waarbij o.a. de jeu-de-boulesbaan in het ontwerp wordt ingepast. In een volgende bewonersbrief sturen wij u dit ontwerp toe, en krijgt u gelegenheid daarop te reageren.

Inspraakperiode verlengd

We hebben de inspraakmogelijkheid verlengd. U kunt nu tot en met 31 mei uw voorkeur en opmerkingen mailen naar A.van.de.Sande@leiden.nl. Geef uw voorkeur op door de bedrijfsnaam van het ontwerp van uw keuze erbij te zetten. Dus Van Ee of Kompan of Boer Play.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande

Projectcoördinator Groen en Spelen

Cluster Beheer

Bekijk de brief met de bijlagen (pdf, 352 kb) als pdf-formaat.