P.C. Hooftlaan - verbeteren verkeersveiligheid rondom school (2021-004)

Sinds enkele jaren werkt de gemeente Leiden aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rond basisscholen. Medewerkers van de gemeente en OnderwijsAdvies inventariseren welke problemen er spelen en hoe de schoolomgeving veiliger kan worden gemaakt.

Maatregelen bij school E.L.S.

De afgelopen tijd zijn er gesprekken geweest met basisschool E.L.S. aan de P.C. Hooftlaan en zijn we samen tot een aantal gewenste maatregelen in de schoolomgeving gekomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Vanaf maandag 11 januari 2021 voert de gemeente de volgende maatregelen uit in de schoolomgeving.
•    Het aanbrengen van een schoolzonemarkering (zie afbeelding hiernaast) in het wegdek van de P.C. Hooftlaan op twee locaties:
- Ter hoogte van de Vondellaan;
- Ter hoogte van de Lage Morsweg;
•    Het verplaatsen van de Kiss&Ride-strook tegenover de hoofdingang van de school naar de zijkant van de school (noord-/schoolzijde);
•    De aanleg van een Kiss&Ride-strook ter plaatse van het trottoir aan de zijkant van de school (zuid-/spoorzijde).

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,


Stefan Montens
Adviseur Verkeer
Ontwerp en Mobiliteit