Patellabank - vervanging speeltoestellen (2019-289)

In de speelplek bij de Patellabank staan een wipeend, een tweepersoonswip en een duikelrek. De gemeente Leiden wil deze speeltoestellen vervangen door een vierpersoonswip en een duikelrek met drie stangen. De rubbertegels worden vervangen door natuurlijk gras. De firma Griekspoor B.V. is verantwoordelijk voor het vervangingsplan en de uitvoering.

Inspraak

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat de omwonenden betrokken zijn bij de keuze van de speeltoestellen. Zo zorgen we ervoor dat de speeltoestellen aansluiten bij de wensen van de omwonenden. Wij nodigen u hierbij graag uit om mee te denken.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 8 november een e-mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl met uw ideeën en aanvullingen.

Vervolg

Al uw ideeën worden verzameld en zo veel mogelijk verwerkt in het nieuwe ontwerp. Dit aangepaste ontwerp sturen we voor we gaan beginnen met de uitvoering via een bewonersbrief rond. We streven naar uitvoering begin 2020.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

 

Met vriendelijke groet,
Danny Boers
Beheerder Spelen, Water en Straatmeubilair
Cluster Beheer