Patellabank - vervanging speeltoestel (2020-066)

Op 11 december 2019 stuurden wij u een brief over de renovatie van de speelplek bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2019-380, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.
Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Het duikelrek op de speelplek is verwijderd en krijgt een nieuwe bestemming. De veerwip, tweepersoonswip en de ondergrond van de speelplek worden ook nog verwijderd. Ook gaat een deel van het straatwerk eruit om ruimte te maken voor de twee nieuwe speeltoestellen. Tot slot worden het duikelrek en de glijbaan geplaatst en de kunstgras ondergrond gelegd.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats op dinsdag 18, woensdag 19 en vrijdag 20 februari. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen? Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ervaren, neem dan contact op met Rob van der Steen, tel. 14 071.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande
Projectcoördinator Groen en Spelen
Cluster Beheer