Patellabank - vervangen speeltoestellen (2019-380)

Op 21 oktober stuurden wij u een brief over het vervangen van verschillende speeltoestellen bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2019-289, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven. Hierop hebben wij diverse reacties ontvangen.

Wijzigingen op basis van de inspraak

Aan de hand van de inspraak hebben wij het plan voor het vervangen van de speeltoestellen aangepast.

  • In plaats van gras komen er groene kunstgras ondergronden om plasvorming te voorkomen.
  • In plaats van de vierpersoonswip komt er een glijbaan. Hiernaast ziet u een voorbeeld.

Vergroening

Sommige inspraakreacties verwezen naar een plan voor renovatie met vergroening dat enkele jaren terug voor deze speelplek is opgesteld. Daarvoor is op dit moment geen budget beschikbaar. Mocht u samen met de buurt willen vergroenen kunt u een verzoek indienen op www.leiden.nl/samenaandeslag.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 of mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl.

Uitvoering

Begin 2020 wordt het plan uitgevoerd. Te zijner tijd ontvangt u een brief met de exacte datum.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande
Cluster Beheer