Pasteurstraat - voorlopige locatie ondergrondse container huishoudelijk restafval (2021-127)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken gaat de gemeente Leiden over tot het gedeeltelijk vervangen van de minicontainers voor restafval door ondergrondse restafvalcontainers. Door het plaatsen van ondergrondse containers wordt de kwaliteit van de openbare ruimte sterk verbeterd.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locatie.

Straatnaam: Pasteurstraat
Restafvalcontainer: 1
Locatienummer: G0013R

Plattegrond inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van 7 mei tot en met 17 juni 2021 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met 17 juni 2021 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het contactformulier, onder vermelding van ‘zienswijze, naam locaties, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval’.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden