Pasteurstraat / Schapenwei - Herbestrating (2023-211)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Pasteurstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

De rijbaan van de Pasteurstraat is verzakt. Daarom gaan we de rijbaan Pasteurstraat vanaf de Joulestraat tot en met de kruising Musschenbroekstraat opnieuw bestraten. Daarbij nemen we ook het voetpad mee tussen de Leeuwenhoekstraat en de Madame Curiestraat.

Ook het kruispunt Schapenwei met de Nieuwe Koningstraat wordt opnieuw bestraat.

Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

De gemeente houd zoveel mogelijk rekening met het aanhouden van de bestaande hoogte van het straatwerk. We voeren geen werkzaamheden uit op eigen terrein.

Start werkzaamheden

Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te behouden werken we in fases.

We starten op maandag 4 september aan het voetpad van de Pasteurstraat. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met vrijdag 8 september. Vanaf maandag 11 september werken we aan de rijbaan. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met vrijdag 22 september.

Aansluitend wordt op maandag 25 september gestart aan de kruising Schapenwei – Nieuwe Koningstraat. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met vrijdag 29 september. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werktijden (07:00 – 16:00) kan er hinder ontstaan maar uw woning blijft bereikbaar.

Bij de werkzaamheden aan de rijbaan wordt het verkeer omgeleid door de wijk met borden. Met uitzondering van de werkzaamheden aan het kruispunt aan de Pasteurstraat met de Musschenbroekstraat. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Singel. Houd er rekening mee dat dit extra tijd kost.

Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen?

Parkeren

Omdat de weg volledig wordt afgesloten vragen wij uw auto op een andere plek te parkeren. Hiervoor worden parkeerverboden geplaatst. De parkeergarage van het appartementencomplex blijft bereikbaar.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

W. van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer