Passiebloem - vervallen aanbiedlocaties minicontainers (2022-163)

Met deze brief wil ik u nogmaaals vragen om het aanbieden van de minicontainers in uw woonomgeving beter te laten verlopen.

Wat is het probleem?

Op de ophaaldag staan bij de locatie aan de Akkerhoornbloem t.h.v. huisnummer 54 nog steeds containers. De doorgang is hier te smal voor de inzamelwagen. Dit maakt het lastig voor de medewerkers van de afvalinzameling om de containers te legen en het zorgt voor overlast voor omwonenden omdat stoepen en opritten worden geblokkeerd. Ook veroorzaakt het legen van de containers regelmatig schade aan het belendende perceel.

Oplossing: aanbieden op een andere locatie

De Gemeente heeft daarom moeten besluiten om deze locatie per direct in zijn geheel te laten vervallen (zie ook rood gearceerd op het bijgevoegde kaartje). Met ingang van heden kunt u de minicontainer op de nieuwe locatie aanbieden. Deze nieuwe locatie in uw omgeving is aan de Zwartemeerlaan. Op de achterzijde van deze brief vindt u een kaartje met de nieuwe aanbiedlocatie met een groene lijn gearceerd aangegeven. Bakken die toch worden aangeboden op de oude locatie zullen niet meer worden geleegd na het verspreiden van deze brief.

Ook van belang

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van afval in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken om rekening te houden met onderstaande aandachtpunten:

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de afvalophalers is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de afvalwagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.
  • Is de aanbiedlocatie erg vol? Loopt u dan even door naar de volgende locatie. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking hiervoor.
  • Ook leuk om te bekijken op Youtube; Minicontainers Gemeente Leiden  
  • Download ook onze afvalapp voor alle informatie over inzameling.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer A. Erkoca via telefoonnummer 071-5167696.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden
Afdeling Beheer