Parmentierweg 171-187 - onderhoud entree parkeergarage

De bestrating van de Maredijk, nabij entree van de parkeergarage Parmentierweg 171-187, is aan onderhoud toe. In deze brief leest u wat deze werkzaamheden voor u betekenen.

Uitvoering

De werkzaamheden staan gepland voor donderdag 12 september. Om de overlast tot een minimum te beperken wordt gestart met de werkzaamheden na 9.00 uur. Aan het einde van de dag zijn de werkzaamheden afgerond. Gedurende de werkzaamheden is de entree van de parkeergarage afgesloten; er kunnen dus geen auto’s in- of uit rijden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rémon van der Scheer, projectcoördinator
Cluster Beheer gemeente Leiden