Park Kweeklust - vervolg werkzaamheden (2020-199)

Zoals u misschien heeft opgemerkt, zijn de werkzaamheden voor het opknappen van park Kweeklust al een heel eind op streek. Hoog tijd dus voor een update!

Wat is er allemaal al klaar?

De skatebaan is een mooi basket/voetbalveld geworden, de nieuwe speeltoestellen bij de grote speelweide zijn geplaatst en de natuurspeeltuin is zo goed als af. De kinderen maken al druk gebruik van alle mooie nieuwe voorzieningen.

Speelveld kinderen en losloopgebied honden

Er zit nu nog een overlap in het gebied waar kinderen spelen en het hondenlosloopgebied en dat is niet de bedoeling. Dat kwam uit de participatie heel duidelijk naar voren. Doordat het gewijzigde hondenbeleid van de gemeente Leiden in maart is vastgesteld, is het nieuwe losloopgebied voor honden in park Kweeklust nu officieel.

Wat gaat er nog gebeuren?

Vervangen klinkerpaden

De huidige klinkerpaden in het park liggen er op sommige delen slecht bij. Bewoners hebben hierover geklaagd, ook tijdens de participatie. Daarom worden de klinkerpaden vervangen door een ander materiaal dat makkelijk vlak te houden is.

De ligging verandert op twee plekken ook iets.

  • De eerste plek is langs het fietspad dat langs de dierenweide loopt. Tijdens de participatie hebben mensen gevraagd om meer afstand en extra groen tussen het fietspad en wandelpad. Zo wordt beter voorkomen dat honden het fietspad op rennen.
  • De tweede plek is waar het pad door het grote gazon langs de speelweide loopt. Dit om duidelijk te maken wat de scheiding tussen het gebied voor kinderen aan de ene kant en voor de honden aan de andere kant van het pad is.

Aanbrengen scheiding tussen speelveld en losloopgebied

Er komen borden om aan te geven wat het losloopgebied voor honden is. Verder komen er een haag en ander groen langs het pad om de afscheiding tussen beide gebieden nog beter aan te geven. Zo hopen we veel duidelijkheid te verschaffen, waardoor iedereen nog beter kan genieten van het mooie park.

Planning

In de week van 25 mei worden de klinkerpaden vervangen en een beetje verlegd. Het werk zal naar verwachting ongeveer twee weken duren. Verder gaan we nog een paar bankjes op betere plekken zetten en komen er afvalbakken bij de ingangen van het park. Ook wordt het asfaltpad bij de dierenweide nog gerepareerd.

De aanleg van het nieuwe groen, dus ook het groen voor de afscheiding tussen de gebieden voor kinderen en honden, wordt dit najaar uitgevoerd. Eerder heeft geen zin, dan slaat het nieuwe groen niet goed aan, en dat is zonde.

Website

Op www.leiden.nl/parkkweeklust vindt u alle actuele informatie.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Tot slot wens ik u veel sterkte en gezondheid toe de komende tijd, hopelijk kunnen we allemaal weer spoedig optimaal genieten van het mooie park.

Met vriendelijke groet,

Michèle Klare
projectmanager