Park de Put - plaatsen parkbord Singelpark

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden rond het plaatsen van een Singelpark Parkpoort bij Park de Put. De werkzaamheden voor het plaatsen van deze poort duren waarschijnlijk 1 dag. Bij werkbaar weer, wordt de poort geplaatst tussen maandag 11 februari en vrijdag 16 februari.

Werkwijze

Het werkgebied wordt afgezet met evenementenhekken. De plek waar de poort komt te staan wordt open gegraven, er wordt een fundering geplaatst en daarop wordt de parkpoort gemonteerd. Na plaatsing wordt de grond rondom de poort weer hersteld en alles netjes achtergelaten.

De uitvoerder GKB Groep en de gemeente proberen de overlast van de werkzaamheden beperkt te houden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer
projectleider Singelparkroute