Pancras West - Besluit en vervolg verkeerscirculatie (2023-274)

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad die niet is gebouwd voor veel verkeer. Vorig jaar hebben we een deel van de wijk ‘autoluw’ gemaakt om meer ruimte te geven aan voetgangers. Daarna ontvingen we signalen uit de wijk dat de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid onder druk zijn komen te staan. De gemeente had het voornemen deze situatie op te lossen door de Nieuwstraat tussen de Hooigracht en Middelweg geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. Op 5 juli spraken we met bewoners en ondernemers uit Pancras West over deze oplossing. In deze brief leest u over de uitkomst van deze bijeenkomst, ons besluit over de Nieuwstraat en de volgende stap en over andere ontwikkelingen.

Besluit

Met tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat werd er in de wijk een extra uitgang voor autoverkeer gemaakt. Het was de bedoeling de doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid daarmee te verbeteren en de wijk beter bereikbaar te maken voor hulpdiensten. Ook hoeven auto’s niet meer te draaien op de kruising of tegen het verkeer in te rijden. Tijdens de bijeenkomst gaven de bewoners en ondernemers aan dat zij tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat niet als oplossing zien. Volgens hen ontstaat verkeershinder vooral door te veel grote vrachtwagens in de wijk en door foutgeparkeerde vrachtwagens. Wel was iedereen het erover eens dat de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid in de wijk moet verbeteren. De aanwezigen noemden oplossingen die zich richten op:

  • overlast van (parkerende) vrachtwagens verminderen;
  • tegen de richting inrijden tegengaan.

De gemeente ziet in de genoemde oplossingen en andere ontwikkelingen in de wijk voldoende kansen om de verkeerssituatie in Pancras West te verbeteren. We stoppen daarom met de oplossing ‘tweerichtingsverkeer Nieuwstraat’ en we onderzoeken andere oplossingen.

Andere ontwikkelingen

De komende jaren zijn er nog andere ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid in Pancras West:

  • Project ‘Ruimte op Straat’: In de binnenstad maken we meer ruimte voor voetgangers en groen door op diverse locaties parkeerplekken op te heffen. Eén van deze locaties betreft parkeerplaatsen aan één zijde in het eerste deel van de Nieuwstraat. Deze ruimte was nodig geweest voor het verbreden van de Nieuwstraat voor tweerichtingsverkeer. Omdat dit plan vervalt kan de ruimte ten goede komen aan meer ruimte voor voetgangers en groen. Hiermee dragen we bij aan een leefbaardere straat.
  • Autoluwe wijk: In de binnenstad willen we verkeersluwe gebieden rondom de twee kerken en het kernwinkelgebied. Zo krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte en wordt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid vergroot. In sommige delen is het al zo dat alleen bestemmingsverkeer er mag rijden en bevoorradend verkeer alleen op bepaalde tijden.

Hoe we dit moeten uitbreiden, daarover willen we volgend jaar in gesprek met de bewoners en ondernemers van deze wijken. Mogelijk worden hiervoor ook kentekencamera’s ingezet. Dit hangt af van de evaluatie van de ervaringen met de camera’s in de Breestraat en de Langebrug en op basis van de uitkomst van het gesprek over de gewenste verkeersregimes.  

  • Verminderen bevoorrading: De zero emissie zone komt eraan. Dat betekent dat bedrijfsauto’s zoals bestelbussen en vrachtwagens alleen nog in de binnenstad mogen komen als ze geen uitlaatgassen uitstoten. Een oplossing is het bundelen van leveringen in de wijk, bijvoorbeeld voor de horeca of van pakketbezorgers. We onderzoeken of we dit kunnen stimuleren in uw wijk.
  • Kaasmarkt: Komend jaar gaat het project van start voor de ontwikkeling van de Kaasmarkt tot groen stadsplein.  

Volgende stap

Zodra we meer weten over het onderzoek naar andere oplossingen voor het verkeer in de Nieuwstraat, ontvangt u hierover een brief.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? Neemt u dan contact op met de gemeente Leiden via telefoonnummer 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur) of stuur een mail naar autoluw@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Jet van Haastrecht
Programmamanager Autoluwe Binnenstad