Paganinistraat - aanbieden minicontainers

Met uw hulp kan het ophalen van vuilnis in uw wijk zo goed mogelijk verlopen. Met deze brief informeer ik u over de juiste wijze van het aanbieden van minicontainers.

Aanbiedlocaties

Als u uw minicontainer wilt laten legen door de vuilophaaldienst dan kunt u die neerzetten op speciale aanbiedlocaties. Deze aanbiedlocaties zijn gekozen omdat ze goed te bereiken zijn voor de vuilniswagen en ze het minst overlast geven voor omwonenden. Op straat kunt u een aanbiedlocatie herkennen aan een groene streep op de stoep.

Tips

Hierbij enkele tips voor het aanbieden van uw minicontainer:

  • Zet de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep). Dan gaat het legen het gemakkelijkst.
  • Zet de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg. Dan is het werk voor de vuilnisman minder zwaar.
  • Probeer het aantal minicontainers per aanbiedplaats te verdelen. Als een aanbiedlocatie erg vol is, leidt dit tot overlast bij direct omwonenden van de aanbiedlocatie. Door de containers te spreiden over meerdere aanbiedlocaties wordt deze overlast verholpen.
  • Blokkeer met uw minicontainer geen ingangen en kleine straatjes die achter de huizen doorlopen.
  • Zet uw minicontainer rond 7.00 uur ‘s ochtends buiten en haal deze na het legen zo snel mogelijk weer binnen.
  • Parkeer uw auto op de ophaaldag niet op de aanbiedlocatie.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer