Pad van Cronesteyn - onderhoud beschoeiing (2022-200)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan de beschoeiing langs het pad van Cronesteyn. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De beschoeiing is in slechte staat, om de doorstroming te behouden en waterkant te beschermen wordt de beschoeiing bij het uitstroompunt vervangen.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden starten op maandag 24 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdag 26 oktober. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het pad Cronesteyn volledig afgesloten voor autoverkeer.
Voetgangers en fietsers worden langs de werkzaamheden geleid. Er worden 2 verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor Frank de Ruijter, toezichthouder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Projectcoördinator Cluster Beheer
Ton den Dulk