Oude Singel - opgeven belangstelling voor geveltuin of boomspiegel

Nu de Lakenhal bijna gereed is, gaat de gemeente de Oude Singel en de Lange Scheistraat herstraten. Voor het grootste gedeelte blijft de straat zoals die nu is, maar er zijn een paar veranderingen. In deze brief leest u daar meer over.

Veranderingen

De veranderingen betreffen de Oude Singel en de Lange Scheistraat. Op de Oude Singel worden de fietsklemmen en banken iets anders geplaatst waardoor er meer fietsen kunnen worden geparkeerd. Op de Oude Singel vervalt een parkeervak dat in de Lange Scheistraat terugkomt.

In de Lange Scheistraat worden de grijze stoeptegels in de stoep vervangen door gebakken klinkers en wordt de stoep aan het einde van de Lange Scheistraat iets breder. Ook worden twee normale lantaarnpalen vervangen door klassieke lantaarnpalen. In de straat worden vijf volwaardige parkeerplaatsen ingepast. Eén extra vanwege de vervallen plaats van de Oude Singel.

Belangstelling geveltuin of boomspiegel

De herbestrating van de Lange Scheistraat biedt de mogelijkheid om geveltuinen en boomspiegels aan te leggen. Graag willen wij voor de start van het werk weten of u belangstelling heeft voor het onderhouden van een geveltuin of boomspiegel. Bij deze brief vindt u hier informatie over. Als u belangstelling heeft, wilt u dit dan uiterlijk vrijdag 22 maart laten weten? Dan kan de aannemer hier rekening mee houden. U kunt dit melden bij Karin Smant via K.Smant@leiden.nl.

Planning werkzaamheden

Als de aannemer gaat starten, ontvangt u hierover een brief. Naar verwachting is de planning als volgt:

  • Lange Scheistraat: april 2019 (duur werkzaamheden 3 weken)
  • Oude Singel: mei 2019 (duur werkzaamheden 4 weken)

Informatie

Bekijk de tekening (pdf, 1,83 mb) van de nieuwe situatie.

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jet van Haastrecht
Programmamanager Binnenstad