Oude Singel - herbestrating (2020-135)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Oude Singel, in het deel tussen de Volmolengracht en Korte Mare. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden Oude Singel

De bestrating van een groot deel van het trottoir (vanaf grofweg hoek Volmolengracht tot nr 112 en vanaf nummer 88 tot de hoek met Korte Mare) van de Oude Singel tussen de Volmolengracht en Korte Mare is aan onderhoud toe. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april 2020. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.