Oude Singel - herbestrating (2020-018)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Oude Singel, in het deel tussen de Houtmarkt en de Klokpoort. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden Oude Singel

De bestrating van de Oude Singel tussen de Houtmarkt en Korte Mare is aan onderhoud toe. Delen van de trottoirs en van de rijweg en de gehele parkeerstrook aan de kade worden opnieuw bestraat. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 27 januari 2020 en duren tot en met woensdag 12 februari 2020. Aansluitend wordt een volgend deel van de Oude Singel opgepakt, waarover de betreffende bewoners dan ook middels een brief worden geïnformeerd.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.
Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en uw kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer