Oude Singel (fase 5 Oostdwarsgracht-Volmolengracht) - herbestrating (2020-040)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Oude Singel, in het deel tussen de Oostdwarsgracht en Volmolengracht. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden Oude Singel

De de bestrating van de Oude Singel tussen de Oostdwarsgracht en Volmolengracht is aan onderhoud toe. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 17 februari tot donderdag 26 februari 2020. Aansluitend wordt nog een volgend deel van de Oude Singel, voorbij de Volmolengracht, opgepakt. De betreffende bewoners worden hier ook middels een brief over geïnformeerd.
Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.
Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking. Ten behoeve van de bereikbaarheid wordt gedurende een aantal fases het eenrichtingsverkeer in de Baatstraat opgeheven, zodat verkeer de buurt te allen tijde kan verlaten.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,


Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer