Oude Singel (fase 4 Klokpoort-Oostdwarsgracht) - herbestrating (2020-039)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Oude Singel, in het deel tussen de Klokpoort en de Oostdwarsgracht. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden Oude Singel

Een gedeelte van de bestrating van de Oude Singel tussen de Klokpoort en Oostdwarsgracht is aan onderhoud toe. Delen van de trottoirs en van de rijweg worden opnieuw bestraat. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op donderdag 13 februari en vrijdag 14 februari 2020. Aansluitend wordt een volgend deel van de Oude Singel opgepakt, waarover de betreffende bewoners dan ook middels een brief worden geïnformeerd.
Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking. De woningen zijn tijdens deze werkzaamheden bereikbaar via de Zandstraat en Baatstraat.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,
 

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer