Oude Rijnlocatie - werkzaamheden

De Oude Rijnlocatie, ter hoogte van de Haagse Schouwweg en de Hoge Morsweg, wordt ontwikkeld. Aannemer Van Eijk Infra- en Milieutechniek voert daarvoor in opdracht van de gemeente een aantal werkzaamheden uit. In deze brief informeren wij u hierover.

Werkzaamheden

De aannemer start aanstaande dinsdag 18 juni 2019 en gaat de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het slopen en afvoeren van alle opstallen inclusief asbestverwijdering.
  • Het uitvoeren van noodzakelijke bodemsanering.
  • Onderzoek naar kabels en leidingen.
  • Het verwijderen en afvoeren van bestrating.
  • Het verwijderen en afvoeren van losliggende materialen en straatmeubilair.

Planning

Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin augustus 2019 afgerond. Dit is onder andere afhankelijk van de voortgang en de weersomstandigheden.

Omgeving

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat door bouwverkeer van en naar de projectlocatie. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Voor meer informatie over het project kijkt u op www.leiden.nl/ouderijnlocatie.

Met vriendelijke groet,

S.J. Ariaans,

Projectcoördinator