Oude Rijnlocatie - werkzaamheden kademuur (2023-028)

In deze brief informeren wij u over de toekomstige werkzaamheden rondom de kademuur van de Oude Rijnlocatie. Op 29 november 2022 ontving u hier, samen met informatie over de inrichting van de openbare ruimte, ook al een brief over. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Leiden uitgevoerd door AW Groep, die eind vorig jaar de opdracht heeft gekregen.

Planning

Met de geplande levering van het materiaal en de laatste afstemming met de provincie Zuid-Holland over het werken op water, kan een verwachte startdatum van het werk worden afgegeven. De werkzaamheden starten volgens de huidige planning in de week van 3 april. Het werk duurt naar verwachting zes weken.

Grofweg wordt het werk als volgt verdeeld:

  • Week 14 (week van 3 april): Inrichten werkterrein en loslocatie, slopen van de bovenkant van de kademuur.
  • Week 15-17: Verwijderen en aanbrengen van de damwand, met uitloop naar week 18.
  • Week 18: Restwerkzaamheden, hierin is de uitloop van het aanbrengen van de damwand meegerekend.
  • Week 19 (week van 8 mei): Opruimen werkterrein.

Tijdens het werk wordt er gewerkt in bloktijden. Deze tijden zijn ingesteld om de hinder voor de gebruikers van de vaarweg en omwonenden tot een minimum te beperken. Er wordt gewerkt tussen 07:00 en 11:30 uur en tussen 12:30 en 16:00 uur. De aannemer mag volgens het bouwbesluit tot 19:00 uur werken. Hier wordt alleen bij een spoedgeval gebruik van gemaakt.

Overlast en bereikbaarheid tijdens werk

Bij het maken van de kademuur worden er damwanden geplaatst. Dit kan (geluids)hinder veroorzaken voor u als omwonende. Daar waar mogelijk zullen we damwanden drukken in plaats van trillingsarm aanbrengen, wat aanzienlijk minder hinder veroorzaakt. Daarnaast wordt de impact van de werkzaamheden gecontroleerd door middel van het in de gaten houden van trilling monitoren.
De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd. Het wooncomplex ‘De Veerplaats’ blijft gedurende het werk goed bereikbaar. Tussen de kademuur en het wooncomplex wordt een strook van circa zes meter vrijgehouden om ruimte te bieden voor het werk. Na het afronden van de werkzaamheden aan de kademuur wordt de openbare ruimte in deze strook definitief ingericht.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact met mij op door een e-mail te sturen naar z.schutte@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Zeno Schütte
Projectmanager Oude Rijnlocatie