Oude Rijnlocatie - werk aan openbare ruimte (2022-284)

In deze brief informeren wij u over de huidige en toekomstige werkzaamheden rondom de Oude Rijnlocatie. Het gaat om werkzaamheden aan de openbare ruimte, het rioolstelsel en de kademuur.

Definitief ontwerp openbare ruimte Oude Rijnlocatie

Het definitief ontwerp is vastgesteld door de Toets- en Adviescommissie Openbare Ruimte (TACOR) van de gemeente Leiden. Dit betekent dat er begonnen kan worden met de uitvoering en aanleg van het ontwerp. In de bijlage van deze brief vindt u dit ontwerp en een korte toelichting wat er na het voorlopig ontwerp gewijzigd is.
 

Om een aannemer te selecteren die de werkzaamheden rondom de Oude Rijnlocatie gaat uitvoeren, is een aanbesteding gedaan. Op 29 november is bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting zal het werk in februari starten.
De aannemer krijgt tot uiterlijk 31 maart 2023 de tijd om het werk uit te voeren. De gemeente wil, wanneer dat mogelijk is, het werk eerder afronden. Dit is o.a. afhankelijk van het werk van Nuts-partijen (Dunea, Ziggo, KPN en Vattenfall) en eventuele vorst gedurende de winterperiode. U ontvangt in het nieuwe jaar een aparte brief over de voortang van dit werk.

Werkzaamheden aan de riolering

De werkzaamheden aan de riolering worden momenteel uitgevoerd door De Vries Stolwijk. Volgens de huidige planning zijn zij medio december 2022 klaar.

Kademuur

De huidige kademuur is aan vervanging toe. De werkzaamheden hieraan worden in het nieuwe jaar uitgevoerd. Op 14 december 2022 is bekend welke aannemer dit gaat doen. De huidige planning gaat ervanuit dat de kademuur eind april 2023 klaar is. Dit betekent dat er nog gewerkt wordt aan de kademuur terwijl de nieuwe bewoners hun huis betrokken hebben. Door de complexiteit van aanwezige hoogspanningskabels van Qirion, een bedrijf gespecialiseerd in hoogspanningslijnen en –kabels heeft dit tot extra overleg en afstemming geleid. Inmiddels heeft Qirion als eigenaar van de kabel toestemming gegeven voor de werkzaamheden aan de kademuur, aangezien deze vlakbij de kabel plaatsvinden.

Om de kademuur te maken, moeten er damwanden geplaatst worden. Dit kan leiden tot (geluids)hinder voor omwonenden. Wanneer de werkzaamheden precies starten beginnen is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Over de planning ontvangt u na de selectie van de aannemer een aparte brief, waarschijnlijk begin volgend jaar.

Doordat de werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd, is het wooncomplex goed toegankelijk en is ook een groot gedeelte van de openbare ruimte op een normale manier te bereiken.

Definitief ontwerp openbare ruimte

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de fase van het voorlopig ontwerp (zoals getoond tijdens de inloopavond) naar het definitief ontwerp dat nu is vastgesteld. Deze wijzigingen zijn gemaakt op basis van overleggen met de buurt en bewoners, en met de betrokken afdelingen binnen de gemeente. Het gaat om:

  • Het toevoegen van een doorsteek naar de rotonde aan de zijde van de Hoge Morsweg;
  • Enkele aanpassingen aan het voorterrein (Hoge Morsweg zijde). Dit betreft o.a. het parkeren, fietsparkeren en stoepjes)
  • Het komen te vervallen van de wadi aan de voet van het talud bij de Haagse Schouwweg. Deze kon niet worden aangelegd zonder verdere schade toe te brengen aan de aanwezige bomen.
  • Het komen te vervallen van de trap naar de Haagse Schouwweg. Deze kon niet worden aangelegd zonder verdere schade toe te brengen aan de aanwezige bomen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente door een e-mail te sturen naar j.van.dijck@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Zeno Schütte

Projectmanager Oude Rijnlocatie