Oude Rijnlocatie - informatieavond

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over de Oude Rijnlocatie op donderdag 22 november a.s. om 18.30 uur in Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2 in Valkenburg.

Stand van zaken

De gemeente Leiden laat de Oude Rijnlocatie ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Inmiddels is het plan ‘De Veerplaats’ van projectontwikkelaar Catsheuvel gekozen om uitgevoerd te worden. Op 2 oktober jl. is het koopcontract ondertekend.

Op dit moment zijn Catsheuvel en de gemeente bezig met het uitwerken van het plan en het afronden van het bestemmingsplan. Over deze zaken informeren wij u graag nader.

Programma

18.30 uur     Inloop met koffie en thee

18.45 uur     Welkom

18.50 uur     Presentatie ontwikkeling Oude Rijnlocatie door Catsheuvel

19.05 uur     Vragen

19.20 uur     Presentatie bestemmingsplan door gemeente

19.35 uur     Vragen

19.50 uur     Afsluiting

20.00 uur     Einde

Aanmelden voor informatieavond

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meldt u zich dan uiterlijk maandag 19 november 12.00 uur aan bij Pandora Zee via p.zee@leiden.nl.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u ook contact opnemen met Pandora Zee via telefoonnummer of via bovenstaand e-mailadres.

Wij zien u graag op 22 november a.s.!

Met vriendelijke groet,

Sandra Minnesma

Projectmanager Oude Rijnlocatie

Gemeente Leiden