Oude Rijnlocatie-Hoge Morsweg 160 - werkzaamheden (2020-070)

Komende periode vinden er werkzaamheden plaats op de Oude Rijnlocatie. Vanaf 3 maart a.s. zal ingenieurs- en adviesbureau IDDS Archeologie B.V. opsporingswerkzaamheden uitvoeren op de Oude Rijnlocatie, gelegen aan de Hoge Morsweg 160. Mogelijk kan op de locatie explosief materiaal worden gevonden. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) direct op een veilige manier onschadelijk worden gemaakt. Om de veiligheid van bewoners in de omgeving te waarborgen, wordt dit onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Opsporingswerkzaamheden en archeologische vondsten

De gemeente Leiden heeft IDDS B.V. opdracht gegeven tot het uitvoeren van deze opsporingswerkzaamheden, omdat uit historisch vooronderzoek is gebleken dat in delen van de Oude Rijnlocatie mogelijk sporen zijn achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijk explosief materiaal, wordt direct gecombineerd met archeologisch onderzoek naar een loopgraaf uit dezelfde periode die onder de Oude Rijnlocatie ligt.
Na onderzoek wordt het gebied vrijgegeven. Dit betekent ook dat er op de locatie vervolg gegeven kan worden aan geplande bouwwerkzaamheden. De opsporingswerkzaamheden en het archeologisch onderzoek nemen ongeveer twee weken in beslag en worden rond dinsdag 17 maart 2020 afgerond.

Werkzaamheden aan bomen

Voordat er gebouwd kan gaan worden is het nodig om twee bomen te verplaatsen. Zeven bomen, die niet verplantbaar zijn, worden gekapt. In verband met het aanstaande broedseizoen worden deze mogelijk al eind februari gekapt. Na afronding van bouwwerkzaamheden en het inrichten van de openbare ruimte, worden er nieuwe bomen op deze locatie geplant. De kapwerkzaamheden hebben geen relatie met de aanwezigheid van eventuele explosieven en kunnen voorafgaand aan het onderzoek uitgevoerd worden.
Zowel de verplant- als kapwerkzaamheden vinden plaats conform de verleende kapvergunning. In deze kapvergunning is opgenomen dat de te kappen bomen gecompenseerd worden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

S.J. Ariaans
Projectcoördinator Stadsingenieurs Gemeente Leiden