Oude Rijnlocatie - aankondiging start bouw De Veerplaats (2021-128)

Met deze brief willen wij u informeren over de start van de bouw van het project ‘De Veerplaats’ aan de Hoge Morsweg 160. Ontwikkelaar Catsheuvel B.V. en bouwer Niersman B.V. zijn hier samen verantwoordelijk voor. U ontvangt binnenkort van Niersman een brief met aanvullende informatie over de bouw van het project en contactgegevens.

Start bouw ‘De Veerplaats’

Met het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning afgelopen maart is de voorbereiding gestart om de grond van de gemeente over te dragen aan Catsheuvel. Dit is deze week afgerond. Nu de grond geleverd is, kan de bouw starten. De verwachte duur van de totale werkzaamheden is volgens de huidige planning van de bouwer tussen de 1,5 en 2 jaar. Dit betekent dat de geplande oplevering van het project aan het eind van 2022 wordt verwacht.

Werkzaamheden

In de eerste fase wordt gestart met grondwerkzaamheden en de inrichting van de bouwplaats. Daarna volgen de heiwerkzaamheden die van circa week 20 (17 mei) tot en met week 24 (18 juni) duren. Bouwer Niersman zal u daar verder over informeren.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Zeno Schütte

Projectmanager