Oude Morsch - afronding werkzaamheden inrichting Morspoortplein (2019-307)

De restauratie aan de Morspoort is alweer enige tijd afgerond en het schilderwerk is klaar. Wij kunnen nu starten met de uitvoering van enkele overige werkzaamheden aan het Morspoortplein en Park de Put. Op de achterkant van deze brief staat een afbeelding, met daarop aangegeven welke aanpassingen we aan het plein en het park gaan doen.

Project Morspoort - Park de Put

Naar aanleiding van de herinrichting van het Morspoortplein en Park de Put kregen we  in de maanden daarop reacties en vragen uit de stad over de verkeersveiligheid op het Morspoortplein. Er is toen besloten om met betrokkenen, die deel uitmaakten van de participatiegroep Morspoortplein en Park de Put een evaluatie te organiseren.

Evaluatie

De  evaluatie is gedaan met vertegenwoordigers van de wijkvereniging ‘de Put in de Oude Morsch’, de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL), Vrienden van het Singelpark en de ondernemers op het plein. We hebben met elkaar geconcludeerd dat er een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek moest komen. Dit hebben we laten uitvoeren door Goudappel Coffeng. Uit dit onderzoek is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen en die zullen wij op korte termijn uitvoeren.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zoals aangegeven in de bijlage, starten in week 46 (11 t/m 15 november), te beginnen met het plein en daarna in het park. Naar verwachting duren de werkzaamheden drie weken.

Nadere informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Sylvia van Oevelen via tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur).

Ook kunt u terecht op www.leiden.nl/singelpark of kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden via tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur) of via het online contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jet van Haastrecht

Projectmanager