Oude Herengracht - tijdelijke aanpassing verkeerssituatie (2020-449)

Leiden werkt aan een lang, mooi en aaneengesloten stadspark rond de historische singels: het Singelpark! De Singelparkbruggen zijn inmiddels geplaatst en aannemer Dura Vermeer is bezig met de afrondende werkzaamheden. De bruggen zorgen voor de verbinding tussen de verschillende parkdelen en maken een aaneengesloten parkroute mogelijk.

Tijdelijke aanpassing Oude Herengracht

Tussen mandag 14 en donderdag 17 december past aannemer Dura Vermeer Infra de verkeerssituatie op de Oude Herengracht tijdelijk aan. Dit is nodig om de oversteekbaarheid van de Oude Herengracht te verbeteren naar aanleiding van de komst van de Wisenniabrug. De Wisenniabrug is in de zomer van dit jaar geplaatst en vormt de verbinding tussen het Huigpark en het Blekerspark.

De definitieve aanpassing zal plaatsvinden met de herinrichting van de Langegracht en dit deel Oude Herengracht.

Mogelijke hinder

Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 19.00 uur. De aannemer doet zijn uiterste best om hinder tot een minimum te beperken. Het verkeer wordt door verkeersregelaars om het werk geleid via een versmald wegvak.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

R.D. Jansen

Projectmanager Singelparkbruggen

Gemeente Leiden