Oppenheimstraat - uitnodiging informatieavond (2022-173)

Met deze brief nodigen we u uit voor een informatieavond over de bouw van een sportzaal aan de Oppenheimstraat 4a. Op 24 juni heeft u ook een uitnodiging per brief van ons ontvangen voor een informatieavond op 7 juli. Deze ging niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Daarom organiseren wij op 29 augustus een nieuwe informatiebijeenkomst.

Dubbele sportzaal

Binnen Leiden en specifiek in de burgemeesterswijk is behoefte aan een grotere sportzaal. Deze zaal gaat gebruikt worden door een aantal basisscholen (doordeweeks overdag) en breedtesport (sport die door iedereen op amateurbasis beoefend kan worden) in de middagen, avonden en in het weekend.

Meer informatie over het project en de planning vindt u op: leiden.nl/sportzaaloppenheimstraat/

Aanbesteding afgerond

Afgelopen maanden is de gemeente Leiden een aanbestedingsprocedure gestart voor een ontwerpteam. Popma ter Steege Architecten (PTSA) uit Leiden heeft deze aanbesteding gewonnen. Het ontwerp- en projectteam van de gemeente zorgen er samen voor dat de plannen voor de dubbele sportzaal worden uitgewerkt van een programma van eisen en wensen, tot en met een definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp er is, zoekt de gemeente een aannemer voor de bouw van de nieuwe sportzaal.

Informatieavond

De eerste stap voor het ontwerpteam is het opstellen van een programma van eisen en wensen en het schetsontwerp. Graag horen we tijdens de informatieavond wat u belangrijk vindt voor de bouw van de nieuwe sportzaal en welke aandachtspunten u heeft voor het ontwerp, zodat we deze mogelijk mee kunnen nemen in het verder uitwerken van de plannen.

U bent van harte welkom op:

  • Datum: Maandag 29 augustus 2022
  • Tijd: 19.00 uur
  • Locatie: St. Josephschool, Oppenheimstraat 8 in Leiden

We vinden het belangrijk dat de sportzaal past in de omgeving, voldoet aan de wensen van gebruikers en duurzaam wordt gebouwd. In de bijeenkomst vertellen we u meer over de opgave van de gemeente en de eerste ideeën voor de nieuwe sportzaal.

Aanmelden voor deelname

Wilt u erbij zijn? Stuur een e-mail naar Ben Pillen, b.pillen2@leiden.nl. Graag met het onderwerp: ‘aanmelden informatiebijeenkomst Oppenheimstraat’. U ontvangt dan per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor deze avond .

De staat van het huidige pand

Het oude schoolgebouw aan de Oppenheimstraat 4 komt in een verder stadium van verval. Om de veiligheid van de spelende kinderen, rondlopende leerkrachten en anderen te garanderen laten wij binnenkort hekken om dit gebouw plaatsen. Dit gebeurt uit voorzorg, om ongelukken te voorkomen. Dit heeft invloed op de uitstraling van de straat, maar de veiligheid van personen staat voorop.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Ben Pillen via b.pillen2@leiden.nl of bel naar tel. 14 071.

Met vriendelijke groet,

Rosanne van Vliet
Projectmanager Oppenheimstraat