Oppenheimstraat - informatiebijeenkomst plan gymzaal (2020-329)

Met deze brief informeren we u over de nieuwe start van de realisatie van een gymzaal op de locatie Oppenheimstraat 4a. Daarnaast nodigen we u voor een informatiebijeenkomst rondom dit project op woensdag 23 september a.s. in de Josephschool.

Gymzaal met twee gelijke vloeren

Binnen Leiden en specifiek in de burgemeesterswijk is behoefte aan een grotere gymzaal voor het basisonderwijs (doordeweeks overdag) en breedtesport (sport die door iedereen op amateurbasis beoefend kan worden) in de middagen, avonden en in het weekend. In de toekomst gaan de drie basisscholen in de buurt (Lorentzschool, Josephschool en Joppenzschool) gebruik maken van de nieuwe gymzaal. Daarnaast wordt de zaal verhuurd aan diverse sport- en vrijetijdsverenigingen.
Om te kunnen voldoen aan de behoefte wil de gemeente een gymzaal met twee gelijke vloeren en een flexibele scheidingswand ertussen realiseren.
De gymzaal aan de Oppenheimstraat vervangt de gymzaal aan de Lammenschansweg 4. Deze zaal is sterk verouderd en gaat daarom plaats maken voor nieuwbouw.

Informatiebijeenkomst

Op dit moment is het project nog in de opstartfase. De gemeente is in gesprek met de betrokken scholen. Wij gaan ook graag in gesprek met u, als wijkbewoner. We willen u graag informeren en raadplegen over het proces, het ontwerp van de gymzaal en de openbare ruimte. Wij nodigen u daarom uit voor de eerste informatiebijeenkomst.

Dag: woensdag 23 september
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: de aula van de Sint Josephschool, Oppenheimstraat 8

In verband met de geldende coronamaatregelen, is het belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt. Op basis van de aanmeldingen richten we de locatie zo in dat we voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast vragen we u bij verkoudheidsklachten thuis te blijven. Laat ons uiterlijk 14 september weten of u aanwezig wilt zijn bij de informatiebijeenkomst. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: Ben Pillen: b.pillen2@leiden.nl.

Project tot nu toe

In 2016 waren er plannen om op deze locatie zorgwoningen en een activiteitencentrum te bouwen. Deze plannen zijn toen, mede op basis van zienswijzen uit de buurt, niet doorgegaan. Daarom heeft de gemeenteraad in 2018 de plannen voor alleen de gymzaal vastgesteld in de ‘Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat’ (RV 18.0010).

Planning

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van de eisen en wensen voor het ontwerp van de dubbele gymzaal. De gemeente verwacht dit ontwerp na de zomer van 2021 klaar te hebben.
In het tweede deel van 2022 start de sloop van de bestaande bebouwing (het oude schoolgebouw van de Josephschool) en de bouw van de gymzaal. De werkzaamheden zullen naar schatting twee jaar duren.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Ben Pillen via b.pillen2@leiden.nl of bel naar tel. 14 071.

Met vriendelijke groet,

Thijs Delisse
Projectmanager Oppenheimstraat
Gemeente Leiden