Oppenheimstraat - Aankondiging flora en fauna onderzoek (2022-092)

Met deze brief informeren we u over de uitvoering van verschillende onderzoeken voor de van de realisatie van een sportzaal op de locatie Oppenheimstraat 4a. Binnenkort voert een bureau extra Flora en fauna onderzoek uit. In deze brief leest u daar meer over.

Dubbele sportzaal

Binnen Leiden en specifiek in de burgemeesterswijk is behoefte aan een grotere sportzaal. Deze zaal wordt straks gebruikt door het basisonderwijs (doordeweeks overdag) en breedtesport (sport die door iedereen op amateurbasis beoefend kan worden) in de middagen, avonden en in het weekend. Op dit moment wordt een architect geselecteerd en de komende tijd vinden er diverse onderzoeken plaats voordat het huidige pand (2023) gesloopt kan worden.

Meer informatie over het project en de planning vindt u op: leiden.nl/sportzaaloppenheimstraat/.

Vervolg onderzoek

Naast de selectie voor architect zijn er ook diverse onderzoeken uitgevoerd. Uit het Flora en fauna onderzoek is gekomen dat er mogelijk vleermuizen zijn genesteld in het oude pand. Om goed te weten hoeveel vleermuizen aanwezig zijn en waar ze precies zitten voert een bureau in april aanvullend onderzoek uit. Dit gebeurt op de volgende momenten:

  • Bezoek 1: week 21 (avondbezoek);
  • Bezoek 2: week 24 (ochtendbezoek);
  • Bezoek 3: week 32 (avond/nachtbezoek);
  • Bezoek 4: week 34 (avondbezoek);
  • Bezoek 5: week 36/37 (avond/nachtbezoek).

Het kan zijn dat u zaklampen ziet schijnen door de ramen in deze periode. U kunt er dan vanuit gaan dat dit onderzoekers zijn. Ziet u op andere momenten verdachte activiteiten in of rond het pand, bel dan altijd de politie (0900-8844).

Planning van het project

Voor de zomer selecteert de gemeente Leiden de architect en start het ontwerpproces. Het ontwerpproces inclusief onderzoeken neemt naar verwachting tot de eerste helft van 2023 in beslag. Bij dit proces wordt de klankbordgroep en de buurt betrokken. Naar verwachting kan de sloop van het oude schoolgebouw medio 2023 plaatsvinden. De start bouw van de dubbele sportzaal is gepland rond de zomer van 2024.

Volgende informatie bijeenkomst

Rond aankomende zomer ontvangt u een uitnodiging voor een volgende informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over de vervolgstappen van het project.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Ben Pillen via b.pillen2@leiden.nl of bel naar tel. 14 071.

Met vriendelijke groet,

Rosanne van Vliet
Projectmanager Oppenheimstraat
Gemeente Leiden