Opaalstraat/Agaatlaan - plaatsing ondergrondse container (2021-153)

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan ondergrondse containers op de Opaalstraat - Agaatlaan.

Aanleiding

In heel Leiden zijn inmiddels vele bovengrondse wijkcontainers vervangen voor ondergrondse containers. Middels deze brief willen wij u mededelen dat de gemeente Leiden van plan is een ondergrondse container voor restafval te plaatsen op de Opaalstraat - Agaatlaan naast de  eerder aangebracht ondergrondse papier-, glas- en textielcontainers.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is gedurende de nacht. Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u moet omrijden. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 9 juni. Naar verwachting duren de werkzaamheden 1 dag. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Containerpassen na plaatsing container

Huishoudens die gebruik van gaan maken van de bovengrondse container zullen in een later stadium automatisch de containerpas kunnen gebruiken voor de ondergrondse container.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer