Opaalstraat - locatie afvalcontainer 2021-078

Om Leiden nog schoner en mooier te maken gaat de gemeente Leiden over tot het gedeeltelijk vervangen van de minicontainers voor restafval door ondergrondse restafvalcontainers. Door het plaatsen van ondergrondse containers wordt de kwaliteit van de openbare ruimte sterk verbeterd.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek de volgende locatie voorlopig aangewezen:

  • Opaalstraat, 1 restafvalcontainer, locatienummer HM021R

Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locatie.

Inzage

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van vrijdag 26 maart tot en met donderdag 6 mei 2021 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met donderdag 6 mei 2021 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het formulier op www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, naam locatie, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval.’

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of via het contactformulier www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer