Oostvlietpolder - volkstuinen (2023-234)

De gemeente onderzoekt samen met de Leidse Volkstuin Organisatie (LVO) op welke manier er extra volkstuinen in de Oostvlietpolder gemaakt kunnen worden. In deze brief leest u hier meer over.

In welk gebied?

Het gaat om een paar stroken weiland tussen de huidige volkstuinparken Oostvliet en Onderlinge Tuinvereniging. Het aanleggen van de volkstuinen gebeurt niet eerder dan in 2025.

Waarom in de Oostvlietpolder?

In 1998 heeft de gemeente Leiden een afspraak gemaakt met de Leidse Bond van Amateurtuinders (nu LVO) om verdwenen volkstuinen te compenseren. Vanwege de beperkte ruimte binnen de stad heeft het lang geduurd om een geschikte plek te vinden. De Oostvlietpolder is nu definitief aangewezen als compensatieplek.

Wat ligt vast?

Dat de tuinen in de Oostvlietpolder worden gecompenseerd is bestuurlijk vastgelegd in het bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016.

Dit betekent dat hier geen bezwaar meer tegen kan worden gemaakt. Verder ligt vast dat er geen huisjes voor verblijf op de tuinen mogen worden gebouwd. Bij het vaststellen van de Visie Stadstuinieren in 2021 zijn twee moties aangenomen die vragen om kleine(re) tuinen.

Wat onderzoeken we?

We kijken of de stroken weiland geschikt zijn om als volkstuin in te richten. Denk aan onderzoek naar beschermde dier- en plantsoorten, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek. De onderzoeken bepalen waar we rekening mee moeten houden. Ook kijken we naar de verkeerssituatie; hoe komen mensen naar de tuinen, hoeveel extra verkeer kunnen we verwachten, zijn er mogelijkheden om het autogebruik te verminderen, zijn er andere routes?

Hoe kunnen we inrichten?

De volgende stap is kijken hoe de stroken weiland het beste verdeeld kunnen worden in tuinen. Denk aan grootte en vorm. Maar ook: hoe komen mensen bij hun tuinen? Kies je voor rechte paden of juist niet? Komt er ook een gemeenschappelijke tuin of een verenigingsgebouw?

Al deze vragen krijgen een antwoord.

Wie denkt/werkt mee?

De gemeente werkt in dit project samen met de LVO. Samen met hen is een participatieplan gemaakt dat binnenkort naar de gemeenteraad gaat. Het plan kunt u vanaf begin oktober terugvinden op www.leiden.nl/gemeenteraad (doorklikken naar Parlaeus en dan naar ingekomen stukken).  

Zorgen over verkeer Vlietweg

We weten dat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid op de Vlietweg. We kunnen ons voorstellen dat de uitbreiding van de volkstuinen uw bezorgdheid over verkeersdrukte en verkeersveiligheid vergroot. Daarom besteden we in de onderzoeksfase van dit project veel aandacht aan verkeer. Daarnaast is de gemeente een apart project gestart om te kijken hoe de verkeersveiligheid op de hele Vlietweg verbeterd kan worden. U ontvangt binnenkort een uitnodiging om mee te denken over de mogelijke aanpassingen aan de weg.

De verbetermaatregelen aan de Vlietweg worden uitgevoerd voordat de nieuwe volkstuinen worden gebruikt.

Vragen?

Bel met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een contactformulier in ter attentie van Diana Bak.

Met vriendelijke groet,

Diana Bak
Projectleider uitbreiding volkstuinen Oostvlietpolder