Oosterdwarsgracht - vergroenen plein (2022-145)

De gemeente wil de komende jaren zoveel mogelijk verharde oppervlakte vergroenen. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering, waarbij vaker heftige regenbuien en perioden van hitte voorkomen. Meer groen is ook meteen een kans om de biodiversiteit een zetje in de rug te geven. Daarnaast is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte (hittestress).

Groene Kansen Kaart

Om dit mogelijk te maken is een groene kansenkaart vastgesteld met het doel om versteende locaties in de stad te vergroenen. Deze plekken worden aan de hand van een meerjarenplanning aangepakt. De Oostdwarsgracht is hier later aan toegevoegd.

Vergroenen met oog voor historie

Een aantal van u heeft aangegeven dat er behoefte is om het pleintje aan de Oostdwarsgracht te vergroenen. Hieraan willen wij graag gehoor geven, ook omdat we daarmee de cultuurhistorische vormen kunnen versterken.

Samen vergroenen, uw mening telt

Het vergroenen van het plein willen we samen met u doen en we horen graag u mening over het basisontwerp. Als u ideeën heeft, meer wilt weten, bedenkingen heeft of graag mee wilt werken aan dit initiatief, horen wij dat graag. Wilt u hierover meedenken, dan nodig ik u samen met uw buurtbewoners van harte uit op donderdag 7 juli om 18:30 uur.

Bewonersbijeenkomst

Datum                : donderdag 7 juli

Tijdstip               : 18:30 uur, de sessie duurt tot uiterlijk 20:00 uur

Locatie               : Op het plein aan de Oostdwarsgracht

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

W. Mahesh
Projectleider vergroening en bewonersparticipatie