Oostdwarsgracht - vergroenen plein (2023-100)

Op 7 juli en 2 november 2022 bespraken mijn collega’s uw wensen en ideeën ten aanzien van het plein aan de Oostdwarsgracht. De gemeente wil het versteende pleintje vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u meer over de planning van de uitvoering.

Planning

Helaas is het niet gelukt om het afgelopen plantseizoen nog te starten met het vergroenen van het plein. We hebben de werkzaamheden moeten doorschuiven naar het najaar van 2023. Het vergroenen zal eind september/oktober beginnen maar dit is sterk afhankelijk van het weer.

U krijgt voor aanvang van de werkzaamheden een brief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Wel kan het zijn dat voor aanvang van de werkzaamheden al wat voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd die niet afhankelijk zijn van het weer en tijd van het jaar.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

E. Hilgersom
Assetmanger Groen