Oostdwarsgracht - Vergroenen plein (2023-046

Op 7 juli en 2 november bespraken wij uw wensen en ideeën ten aanzien van het plein aan de Oostdwarsgracht. De gemeente wil het versteende pleintje vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u meer over het definitieve ontwerp, en over de planning van de uitvoering.

Ontwerp

Het plein aan de Oostdwarsgracht krijgt binnenkort een andere uitstraling. De ideeën hierover zijn samen met de bewoners uit de buurt besproken. Op basis van gesprekken met de bewoners en de gemeente is het ontwerp gemaakt. U vindt het definitieve ontwerp als bijlage bij deze brief.

Planning

We willen nog dit plantjaar starten met het aanpassen van het pleintje. U krijgt een brief van de aannemer over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

W. Mahesh

Projectleider vergroening en bewonersparticipatie