Onderhoud Onze Lieve Vrouwenkerk

Op dinsdag 23 april start bouwbedrijf BURGY in opdracht van de gemeente met  onderhoudswerkzaamheden aan het koorfragment van de O.L. Vrouwenkerk aan het Vrouwenkerkhof. In deze brief leest u wat er gaat gebeuren en wat u ervan merkt.

Waar gaat het om?

Het koorfragment van de voormalige O.L. Vrouwenkerk is voorzien van een afwerklaag van stucwerk. Het stucwerk heeft te lijden van optrekkend vocht, beschadigingen en laat los. De schade is onderzocht en op basis daarvan is een herstelplan gemaakt. Gecertificeerd restauratiebouwbedrijf BURGY voert de opdracht uit.

Wat gaat er gebeuren?

BURGY begint dinsdag 23 april met het afzetten van het werkterrein en het plaatsen van een container. Vervolgens wordt op dinsdag 24 tot en met vrijdag 26 april het stucwerk afgehakt, met een eventuele uitloop naar maandag 29 april. De volgende stap is het vervangen van de granieten dekplaten vervangen en het deels herstellen van het voegwerk. Tenslotte brengt de aannemer een nieuwe stuclaag aan. De werkzaamheden zijn uiterlijk vrijdag 17 mei klaar.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens het afhakken van het stucwerk (23 t/m 26 april) kunt u geluidsoverlast ervaren. De aannemer werkt op weekdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. De afzetting van werkterrein en de container nemen wat ruimte in beslag aan de zijde van het stucwerk van de ruïne.

Wat kunt u zelf doen?

Het bouwterrein is geen plek voor kinderen om te spelen. Wilt u ze daarop wijzen? Wilt u het werkterrein ook zoveel mogelijk vrijhouden, bijvoorbeeld geen fietsen plaatsen tegen de omheining? Alvast dank voor uw medewerking en begrip.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel met de gemeente Leiden, tel. 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Ook kunt u eventueel contact opnemen met de projectleider van het bouwbedrijf BURGY de heer John de Roode tel. 06 - 5186 8586.

Met vriendelijke groet,

Roelof van Baar
Senior werkvoorbereider