Onderhoud bestratingswerkzaamheden Rijn en Schiekade

Binnenkort starten onderhoudswerkzaamheden aan de Rijn en Schiekade. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Herbestrating Rijn- en Schiekade

Een groot deel van de straat moet opnieuw worden bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 19 november 2018. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 5 april 2019. Dit jaar wordt het deel vanaf de Groenhovenbrug tot ongeveer huisnummer 98b herbestraat. Over de vervolgwerkzaamheden in 2019 krijgt u op een later moment informatie. Een faseringstekening met de planning en de omleidingsroutes voor auto- en fietsverkeer zitten als bijlage bij deze brief (pdf, 513 kb). De uitvoering kan door slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Uw woning blijft bereikbaar. Na het verwijderen van de bestrating komen er tijdelijke loopschotten zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Wel moet u mogelijk uw auto tijdelijk op een andere plaats parkeren. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Mogelijk moet u het huisvuil tijdelijk op een andere plek aanbieden. Dit kan op plaatsen waar de straat niet opgebroken is en waar de vuilniswagen kan komen. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer