Onderhoud bestrating Fortuinwijk-Noord

Vanaf maandag 24 september voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan de Fortuinwijk-Noord. Met deze brief informeer ik u hierover.

Werkzaamheden

De verhardingen bij u in de wijk zijn deels aan groot onderhoud toe zijn. Daarom worden er verschillende delen opnieuw bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning

Er is al gestart met de werkzaamheden en nu is de planning bekend van de overige straten. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio februari 2019. Een faseringstekening met een planning is als bijlage toegevoegd aan deze brief.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de panden en woningen bereikbaar blijven voor voetgangers. Het kan voorkomen dat u tijdelijk niet op uw gebruikelijke plaats kunt parkeren of dat u moet omrijden. Wij vragen u om uw begrip en medewerking hiervoor.

Ophalen huisvuil

Het is mogelijk dat u het huisvuil tijdelijk op een andere plek moet aanbieden. Dit kan op plaatsen waar de straat niet opgebroken is en waar de vuilniswagen kan komen. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u gewend bent.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop te wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer

Bijlage: plattegrond met de verschillende werkzaamheden en planning. (pdf, 754 kb)