Onderhoud bestrating d' Oude Morsch

Vanaf maandag 22 oktober voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan de d’ Oude Morsch. Met deze brief informeer ik u hierover.

Werkzaamheden

De verhardingen bij u in de wijk zijn deels aan groot onderhoud toe. Daarom worden verschillende delen opnieuw bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande
materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning

Er is reeds gestart in de wijk met de werkzaamheden en nu is de planning bekend van de overige straten. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind december 2018. Een faseringstekening met een planning is als bijlage toegevoegd aan deze brief. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating komen er tijdelijke loopschotten zodat de panden en woningen bereikbaar blijven voor voetgangers. Mogelijk kunt u tijdens de werkzaamheden niet op uw gebruikelijke plaats parkeren of moet u omrijden. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Mogelijk moet u huisvuil tijdelijk op een andere plek aanbieden. Dit kan op plaatsen waar de straat niet opgebroken is en waar de vuilniswagen kan komen. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer

Bekijk de brief met de plattegrond en planning van de werkzaamheden. (pdf, 451 kb)